Logo
Lammin Kiinteistökeskus Oy

SKVL laatuyritys

SKVL on ottanut vuonna 2000 jäsenyritysten keskuudessa käyttöön laadunhallintajärjestelmän.  Laatujärjestelmän tarkoitus on ohjata ja motivoida jäsenyrityksiä ja niiden henkilökuntaa kehittämään työnsä laatua sekä täyttämään asiakkaiden ja sidosryhmien odotukset ja tarpeet.

Laatukoulutuksen suorittaneiden ja SKVL:n laatujärjestelmään hyväksyttyjen yritysten tulee noudattaa laatujärjestelmän periaatteita, jotta laatupolitiikka ja sen tavoitteet toteutuvat. Laatujärjestelmässä mukana olevan yrityksen on suoritettava vähintään kahden vuoden välein yrityskohtainen auditointi sekä säännöllisin väliajoin itsearviointeja.

» Ota yhteyttä


Tilaa arviokäynti

Lammin Kiinteistökeskus Oy
Mommilantie 6
16900 Lammi
p. 040 530 7584
henri.vileamminkiinteistokeskus.fi
» Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Lammin Kiinteistökeskus Oy ©
Powered by Nerio LKV

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)